Source: webrtc2-board.js

/**
 * @description Creating an interactive board for drawing.
 * @category webrtc2-board.js
 * @package js
 * @author  Oleg Klenitsky <klenitskiy.oleg@mail.ru>
 * @version 1.7.3
 * @license GPLv2 or later
 */

/*jshint esversion: 6 */

"use strict";

var mouse = {x:0, y:0};
var area = {x1:0, y1:0, x2:0, y2:0};

var clipboard = {x:0, y:0, width:0, height:0};
var imageData = [];
var imageClip = [];

var mousedown = false;
var mousemove = false;
var mouseup  = false;

var current_color = "";
var current_line_width = 1;

var draw = false;

var angleRotation = 0;

var title_cmd = "cmd: no selected";

var temp = [];

var repeat_cancel = false;

/**
 * @description Add listener to webrtc2_boardCanvas.
 */
function webrtc2_boardCanvas_listener() {
 webrtc2_boardCanvas.addEventListener("keydown", function(e) {
  if (e.keyCode == 90 && e.ctrlKey) {
   if (false == repeat_cancel) {
    temp.pop();
   }
   let last_item = temp.pop();
   if (last_item) {
    webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
    webrtc2_boardCtx.putImageData(last_item, 0, 0);
    repeat_cancel = true;
    // Send imageData to remote canvas.
    if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
     let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
     if (256000 > dataSend.length) {
      webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
     } else {
      webrtc2_bigData_send(dataSend);
     }
    }
   }
  }
 });
 webrtc2_boardCanvas.addEventListener("mousedown", function(e) {
  mouse.x = e.offsetX;
  mouse.y = e.offsetY;

  mousedown = true;
  mousemove = false;
  mouseup  = false;

  if (20 < mouse.x && 20 < mouse.y) {
   draw = true;
   area.x1 = mouse.x;
   area.y1 = mouse.y;
  } else {
   draw = false;
   area.x1 = 0;
   area.y1 = 0;
  }

  imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);

  if ("on" == document.getElementById("cmd_pencil").getAttribute("status")) {
   draw = true;
   webrtc2_use_pencil();
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_select").getAttribute("status")) {
   if (mouse.x > clipboard.x && mouse.x < clipboard.x + clipboard.width &&
     mouse.y > clipboard.y && mouse.y < clipboard.y + clipboard.height) {
    // mouse in selected area.
   } else {
    // mouse outside the selected area.
    webrtc2_use_select(clipboard.x, clipboard.y, clipboard.width, clipboard.height);
    clipboard.x = mouse.x;
    clipboard.y = mouse.y;
    clipboard.width = 0;
    clipboard.height = 0;
   }
  }
 });
 webrtc2_boardCanvas.addEventListener("mousemove", function(e) {
  mouse.x = e.offsetX;
  mouse.y = e.offsetY;

  area.x2 = mouse.x;
  area.y2 = mouse.y;

  mousemove = true;

  if ("on" == document.getElementById("cmd_pencil").getAttribute("status")) {
   if (true == draw) {
    webrtc2_use_pencil();
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_line").getAttribute("status")) {
   if (true == draw) {
    webrtc2_use_line();
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_rectangle").getAttribute("status")) {
   if (true == draw) {
    webrtc2_use_rectangle();
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_circle").getAttribute("status")) {
   if (0 !== area.x1 && 0 !== area.y1 && true == draw) {
    webrtc2_use_circle();
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_oval").getAttribute("status")) {
   if (0 !== area.x1 && 0 !== area.y1 && true == draw) {
    webrtc2_use_oval();
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_select").getAttribute("status")) {
   if (true == draw) {
    webrtc2_use_select();
   }
   if ( mouse.x > clipboard.x && mouse.y > clipboard.y &&
    mouse.x < clipboard.x+clipboard.width && mouse.y < clipboard.y+clipboard.height) {
    webrtc2_boardCanvas.setAttribute("style", "cursor: move;");
   } else {
    webrtc2_boardCanvas.setAttribute("style", "cursor: default;");
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_erase").getAttribute("status")) {
   if (0 !== area.x1 && 0 !== area.y1 && true == draw) {
    webrtc2_use_erase();
   }
  }
 });
 webrtc2_boardCanvas.addEventListener("mouseup", function(e) {
  mouse.x = e.offsetX;
  mouse.y = e.offsetY;

  area.x2 = mouse.x;
  area.y2 = mouse.y;

  mousedown = false;
  mousemove = false;
  mouseup  = true;

  if ("on" == document.getElementById("cmd_pencil").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_use_pencil();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_line").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_use_line();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_rectangle").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_use_rectangle();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_circle").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_use_circle();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_oval").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_use_oval();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_text").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   if (20 < mouse.x && 20 < mouse.y) {
    webrtc2_use_text();
    // Send imageData to remote canvas.
    if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
     let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
     if (256000 > dataSend.length) {
      webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
     } else {
      webrtc2_bigData_send(dataSend);
     }
    }
    // save current content of canvas.
    let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
    temp.push(tmp_imageData);
    if (6 < temp.length) {
     temp = temp.slice(-6);
    }
    repeat_cancel = false;
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_select").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   if (20 < clipboard.x && 20 < clipboard.y) {
    clipboard.width = Math.abs(clipboard.x - mouse.x);
    clipboard.height = Math.abs(clipboard.y - mouse.y);
    webrtc2_validate_coordinates();
    webrtc2_use_select(clipboard.x, clipboard.y, clipboard.width, clipboard.height);
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_rotate").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   if (20 < clipboard.x && 20 < clipboard.y) {
    webrtc2_use_rotate(clipboard.x, clipboard.y, clipboard.width, clipboard.height);
    // Send imageData to remote canvas.
    if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
     let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
     if (256000 > dataSend.length) {
      webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
     } else {
      webrtc2_bigData_send(dataSend);
     }
    }
    // save current content of canvas.
    let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
    temp.push(tmp_imageData);
    if (6 < temp.length) {
     temp = temp.slice(-6);
    }
    repeat_cancel = false;
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_paste").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   if (20 < clipboard.x && 20 < clipboard.y) {
    webrtc2_use_paste(clipboard.x, clipboard.y, clipboard.width, clipboard.height);
    // Send imageData to remote canvas.
    if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
     let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
     if (256000 > dataSend.length) {
      webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
     } else {
      webrtc2_bigData_send(dataSend);
     }
    }
    // save current content of canvas.
    let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
    temp.push(tmp_imageData);
    if (6 < temp.length) {
     temp = temp.slice(-6);
    }
    repeat_cancel = false;
   }
  }
  if ("on" == document.getElementById("cmd_erase").getAttribute("status")) {
   draw = false;
   webrtc2_validate_coordinates();
   webrtc2_use_erase();
   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
   // save current content of canvas.
   let tmp_imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
   temp.push(tmp_imageData);
   if (6 < temp.length) {
    temp = temp.slice(-6);
   }
   repeat_cancel = false;
  }
 });
}

/**
 * @description Ensures that x1 < x2 and y1 < y2 in the area.
 */
function webrtc2_validate_coordinates() {
 let temp = 0;

 if (area.x1 > area.x2) {
  temp = area.x1;
  area.x1 = area.x2;
  area.x2 = temp;
  clipboard.x = area.x1;
 }
 if (area.y1 > area.y2) {
  temp = area.y1;
  area.y1 = area.y2;
  area.y2 = temp;
  clipboard.y = area.y1;
 }
 clipboard.width = area.x2 - area.x1;
 clipboard.height = area.y2 - area.y1;
}

/**
 * @description Choosing a color to draw on the board.
 * @param {string} id ID of color.
 */
function webrtc2_color(id) {
 document.getElementById("color_red").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_orange").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_yellow").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_green").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_deepskyblue").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_blue").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_purple").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("color_white").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";

 if (current_color !== id.slice(6)) {
  document.getElementById(id).style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
  current_color = id.slice(6);
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.fillStyle  = current_color;
 } else {
  document.getElementById("color_white").style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.fillStyle  = "black";
 }

 console.log("Select color: ", webrtc2_boardCtx.strokeStyle);
}

/**
 * @description Choosing a command to draw on the board.
 * @param {string} id ID of command a drawing.
 */
function webrtc2_cmd_board(id) {
 document.getElementById("cmd_pencil").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_line").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_rectangle").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_circle").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_oval").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_text").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_select").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_rotate").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_paste").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 document.getElementById("cmd_erase").style.boxShadow =
 "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";

 document.getElementById(id).style.boxShadow =
 "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";

 // Reset commands.
 document.getElementById("cmd_pencil").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_line").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_rectangle").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_circle").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_oval").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_text").setAttribute("status", "off");
 document.getElementById("cmd_select").setAttribute("status", "off")
 document.getElementById("cmd_rotate").setAttribute("status", "off")
 document.getElementById("cmd_paste").setAttribute("status", "off")
 document.getElementById("cmd_erase").setAttribute("status", "off");

 // Reset coordinates.
 area = {x1:0, y1:0, x2:0, y2:0};

 switch(id) {
  case "cmd_pencil":
   document.getElementById("cmd_pencil").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_line":
   document.getElementById("cmd_line").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_rectangle":
   document.getElementById("cmd_rectangle").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_circle":
   document.getElementById("cmd_circle").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_oval":
   document.getElementById("cmd_oval").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_text":
   document.getElementById("cmd_text").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_select":
   document.getElementById("cmd_select").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_rotate":
   document.getElementById("cmd_rotate").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_paste":
   document.getElementById("cmd_paste").setAttribute("status", "on");
   break;
  case "cmd_erase":
   document.getElementById("cmd_erase").setAttribute("status", "on");
   break;
 }
 title_cmd = document.getElementById(id).title;

 if ("on" === document.getElementById("cmd_fill").getAttribute("status")) {
  title_cmd = "cmd: " + title_cmd + "; color fill";
 } else {
  title_cmd = "cmd: " + document.getElementById(id).title;
 }
 document.getElementById("fld_current_cmd").innerHTML = title_cmd;

 console.log("Select cmd board: ", title_cmd);
}

/**
 * @description Pencil drawing.
 */
function webrtc2_use_pencil() {
 if ( true == mousedown && false == mousemove) {
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.moveTo(mouse.x, mouse.y);
 }
 if( true == draw && true == mousemove) {
  webrtc2_boardCtx.lineTo(mouse.x, mouse.y);
  webrtc2_boardCtx.stroke();
 }
 if ( true == mouseup ) {
  webrtc2_boardCtx.lineTo(mouse.x, mouse.y);
  webrtc2_boardCtx.stroke();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
}

/**
 * @description Line drawing.
 */
function webrtc2_use_line() {
 if (!imageData) return;

 if (true == mousemove) {
  // delete old line.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current line.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.moveTo(area.x1, area.y1);
  webrtc2_boardCtx.lineTo(mouse.x, mouse.y);
  webrtc2_boardCtx.stroke();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup) {
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.moveTo(area.x1, area.y1);
  webrtc2_boardCtx.lineTo(area.x2, area.y2);
  webrtc2_boardCtx.stroke();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
}

/**
 * @description Rectangle drawing.
 */
function webrtc2_use_rectangle() {
 let cmd_fill = document.getElementById("cmd_fill");

 if (!imageData) return;

 if (true == mousemove) {
  // delete old rectangle.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current rectangle.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.strokeRect(area.x1, area.y1, area.x2-area.x1, area.y2-area.y1);

  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup) {
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
   webrtc2_boardCtx.strokeRect(area.x1, area.y1, area.x2-area.x1, area.y2-area.y1);
  } else {
   webrtc2_boardCtx.fillRect(area.x1, area.y1, area.x2-area.x1, area.y2-area.y1);
  }
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
}

/**
 * @description Circle drawing.
 */
function webrtc2_use_circle() {
 let cmd_fill = document.getElementById("cmd_fill");
 let radius  = Math.round(Math.pow( Math.pow( Math.abs(mouse.x-area.x1), 2) + Math.pow( Math.abs(mouse.y-area.y1), 2), 0.5));

 if (!imageData) return;

 if (true == mousemove) {
  // delete old circle.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current circle.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.arc(area.x1, area.y1, radius, 0, 2*Math.PI, false);
  if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
   webrtc2_boardCtx.stroke();
  } else {
   webrtc2_boardCtx.fill();
  }
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup) {
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.arc(area.x1, area.y1, radius, 0, 2*Math.PI, false);
  if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
   webrtc2_boardCtx.stroke();
  } else {
   webrtc2_boardCtx.fill();
  }
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
}

/**
 * @description Oval drawing.
 */
function webrtc2_use_oval() {
 let cmd_fill = document.getElementById("cmd_fill");
 let radiusX = Math.abs(area.y1 - mouse.y);
 let radiusY = Math.abs(area.x1 - mouse.x);

 if (!imageData) return;

 if (true == mousemove) {
  // delete old ellipse.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current ellipse.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.ellipse(area.x1, area.y1, radiusX, radiusY, 0, 0, 2 * Math.PI, false);
  if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
   webrtc2_boardCtx.stroke();
  } else {
   webrtc2_boardCtx.fill();
  }
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup) {
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.ellipse(area.x1, area.y1, radiusX, radiusY, 0, 0, 2 * Math.PI, false);
  if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
   webrtc2_boardCtx.stroke();
  } else {
   webrtc2_boardCtx.fill();
  }
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
}

/**
 * @description Text drawing.
 */
function webrtc2_use_text() {
 let font_size  = document.getElementById("fld_font_size");
 let text_bold  = document.getElementById("cmd_text_bold");
 let text_italic = document.getElementById("cmd_text_italic");

 let fld_text  = document.getElementById("fld_text").value;
 let cmd_formula = document.getElementById("cmd_formula");
 let temp_div  = document.createElement("div");

 temp_div.id = "temp_div";
 temp_div.setAttribute("style", "background-color: #245657;")
 document.getElementById("win_board").appendChild(temp_div);

 if ("off" === cmd_formula.getAttribute("status")) {
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.fillText(fld_text, mouse.x, mouse.y);
  webrtc2_boardCtx.closePath();
 } else {
  try {
   if ("on" === text_bold.getAttribute("status") && "off" === text_italic.getAttribute("status")) {
    fld_text = "\\mathbf{" + fld_text + "}";
   }
   if ("off" === text_bold.getAttribute("status") && "on" === text_italic.getAttribute("status")) {
    fld_text = "\\mathit{" + fld_text + "}";
   }
   if ("on" === text_bold.getAttribute("status") && "on" === text_italic.getAttribute("status")) {
    fld_text = "\\bm{" + fld_text + "}";
   }
   let katex_font_size = "";
   switch (font_size.value) {
    case "12":
    case "14": 
     katex_font_size = "\\tiny ";
     break;
    case "16":
    case "18":
     katex_font_size = "\\scriptsize ";
     break;
    case "20":
    case "22":
     katex_font_size = "\\footnotesize ";
     break;
    case "24":
    case "26":
     katex_font_size = "\\small ";
     break;
    case "28":
    case "30":
     katex_font_size = "\\normalsize ";
     break;
    case "32":
    case "34":
     katex_font_size = "\\large ";
     break;
    case "36":
    case "38":
     katex_font_size = "\\Large ";
     break;
    case "40":
    case "42":
     katex_font_size = "\\LARGE ";
     break;
    case "44":
    case "46":
     katex_font_size = "\\huge ";
     break;
    case "48":
     katex_font_size = "\\Huge ";
     break;
   }
   let result_cmd = "\\color{"+current_color+"}"+katex_font_size+fld_text;
   let html = katex.renderToString(result_cmd);

   document.getElementById("temp_div").innerHTML = html;

   html2canvas(document.getElementById("temp_div")).then(canvas => {
    let img = new Image();
    img.onload = function() {
     webrtc2_boardCtx.drawImage(img,
      0, 0, img.width-1, img.height-1,
      mouse.x, mouse.y, img.width, img.height);
     if (img.complete) {
      // Send imageData to remote canvas.
      if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
       let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
       if (256000 > dataSend.length) {
        webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
       } else {
        webrtc2_bigData_send(dataSend);
       }
      }
     }
    }
    img.src = canvas.toDataURL("image/png");
   });
  } catch (e) {
   if (e instanceof katex.ParseError) {
    // KaTeX can't parse the expression.
    let err = (e.message).replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;").replace(/>/g, "&gt;");
    document.getElementById("slogan").innerHTML = err;
   } else {
    document.getElementById("slogan").innerHTML = e;
    throw e; // Other error.
   }
  }
 }
 document.getElementById("win_board").removeChild(temp_div);
}

/**
 * @description Drawing a mathematical formula.
 */
function webrtc2_formula() {
 let text_formula = document.getElementById("cmd_formula");

 if ("off" === text_formula.getAttribute("status")) {
  text_formula.setAttribute("status", "on");
  text_formula.style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 } else {
  text_formula.setAttribute("status", "off");
  text_formula.style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 }
}

/**
 * @description Select use.
 * @param {integer} left  Left corner of the selected area
 * @param {integer} top  Top corner of selected area
 * @param {integer} width Width corner of selected area !==0
 * @param {integer} height Height corner of selected area !==0
 */
function webrtc2_use_select(left, top, width, height) {
 if (!imageData) return;

 if (true == mousedown) {
  if (0 !== clipboard.width && 0 !== clipboard.height) {
   // remove the previous selection contour.
   webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "#245657";
   webrtc2_boardCtx.lineWidth = 2;
   webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);
   webrtc2_boardCtx.beginPath();
   webrtc2_boardCtx.strokeRect(clipboard.x, clipboard.y, clipboard.width, clipboard.height);
   webrtc2_boardCtx.closePath();
   webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
   webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;

   imageData = webrtc2_boardCtx.getImageData(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  }
 }
 if (true == mousemove && 0 !== imageData.length) {
  // delete old selected area.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current selected area.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.strokeRect(area.x1, area.y1, area.x2-area.x1, area.y2-area.y1);

  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup && width !== undefined && height !== undefined) {
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.strokeRect(left, top, width, height);
  webrtc2_boardCtx.closePath();

  imageClip = webrtc2_boardCtx.getImageData(left+1, top+1, width-2, height-2);
 }
}

/**
 * @description Rotate use.
 * @param {integer} left  Left corner of the selected area
 * @param {integer} top  Top corner of selected area
 * @param {integer} width Width corner of selected area !==0
 * @param {integer} height Height corner of selected area !==0
 */
function webrtc2_use_rotate(left, top, width, height) {
 let inMemCnv = document.createElement("canvas");
 let inMemCtx;
 let rotation;

 inMemCnv.setAttribute("width", width);
 inMemCnv.setAttribute("height", height);

 inMemCtx = inMemCnv.getContext("2d", { willReadFrequently: true });
 inMemCtx.putImageData(imageClip, 0, 0);

 if (360 > angleRotation) {
  angleRotation = angleRotation + 45;
 } else {
  angleRotation = 45;
 }
 rotation = angleRotation * Math.PI / 180;

 let x = left + width/2;
 let y = top + height/2;
 let inMemWidth = inMemCnv.width;
 let inMemHeight = inMemCnv.height;

 webrtc2_boardCtx.clearRect(left-1, top-1, width+2, height+2);

 webrtc2_boardCtx.translate(x, y);
 webrtc2_boardCtx.rotate(rotation);
 webrtc2_boardCtx.drawImage(inMemCnv, - inMemWidth/2, - inMemHeight/2, inMemWidth, inMemHeight);
 webrtc2_boardCtx.rotate(-rotation);
 webrtc2_boardCtx.translate(-x, -y);
}

/**
 * @description Get - Move - Put imageClip.
 * @param {integer} left  Left corner of the selected area
 * @param {integer} top  Top corner of selected area
 * @param {integer} width Width corner of selected area !==0
 * @param {integer} height Height corner of selected area !==0
 */
function webrtc2_use_paste(left, top, width, height) {
 if (imageClip.length !== 0) {
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageClip, mouse.x-width/2, mouse.y-height/2);
 }
}

/**
 * @description Erase use.
 */
function webrtc2_use_erase() {
 if (true == mousemove) {
  // delete old area erased.
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();
  webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);
  webrtc2_boardCtx.putImageData(imageData, 0, 0);

  // draw current rectangle.
  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = "black";
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([5, 3]);
  webrtc2_boardCtx.lineWidth = 1;

  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.strokeRect(area.x1, area.y1, area.x2-area.x1, area.y2-area.y1);

  webrtc2_boardCtx.closePath();
 }
 if (true == mouseup) {
  webrtc2_boardCtx.beginPath();
  webrtc2_boardCtx.closePath();

  webrtc2_boardCtx.strokeStyle = current_color;
  webrtc2_boardCtx.fillStyle  = current_color;
  webrtc2_boardCtx.setLineDash([]);

  webrtc2_boardCtx.clearRect(area.x1-1, area.y1-1, Math.abs(area.x2-area.x1)+2, Math.abs(area.y2-area.y1)+2);
 }
}

/**
 * @description Color fill.
 */
function webrtc2_use_fill() {
 let cmd_fill = document.getElementById("cmd_fill");
 let txt   = document.getElementById("fld_current_cmd").innerHTML;

 if ("off" === cmd_fill.getAttribute("status")) {
  cmd_fill.setAttribute("status", "on");
  cmd_fill.style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
  if (-1 !== txt.indexOf("no selected")) {
   txt = "cmd: color fill";
  } else {
   txt = txt + "; color fill";
  }
 } else {
  cmd_fill.setAttribute("status", "off");
  cmd_fill.style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
  txt = txt.slice(0, txt.length - 12);
 }
 document.getElementById("fld_current_cmd").innerHTML = txt;
}

/**
 * @description Help use.
 */
function webrtc2_board_help() {
 let win_board = document.getElementById("win_board");
 let cmd_help = document.getElementById("cmd_help");
 let win_help = document.createElement("div");

 if ("off" === cmd_help.getAttribute("status")) {
  win_help.id = "win_help";
  win_help.setAttribute("style", "position:absolute;top:55px;left:60px;width:335px;height:293px;overflow: auto;background-color: #245657;");

  cmd_help.setAttribute("status", "on");
  cmd_help.style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";

  // build window of help.
  let item1 = document.createElement("label");
  let item2 = document.createElement("label");
  let item3 = document.createElement("label");
  let item4 = document.createElement("label");
  let item5 = document.createElement("label");
  let item6 = document.createElement("label");
  let item7 = document.createElement("label");

  item1.id = "item1";
  item1.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;");
  item1.innerHTML = "1. Commands: <b>rectangle, circle, oval</b> - are executed with filling the shapes with the selected color, if the <b>color fill</b> button was previously pressed.";
  win_help.appendChild(item1);

  item2.id = "item2";
  item2.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item2.innerHTML = "2. Commands <b>rotate, paste</b> - are executed, if the <b>select</b> command was previously executed.";
  win_help.appendChild(item2);

  item3.id = "item3";
  item3.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item3.innerHTML = "3. Сommand <b>text</b> - is executed, if the text was previously entered in the <b>text</b> field of the top menu. If the <b>Formula</b> button was pressed, then the entered text will be accepted as a formula.";
  win_help.appendChild(item3);

  item4.id = "item4";
  item4.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item4.innerHTML = "4. The size of the working area for drawing is 360x325px. It is allowed to upload an image no larger than twice the size of the drawing area.";
  win_help.appendChild(item4);

  item5.id = "item5";
  item5.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item5.innerHTML = "5. <b>ctrl+z</b> cancel drawing 1 step back. All steps - 5.";
  win_help.appendChild(item5);

  item6.id = "item6";
  item6.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item6.innerHTML = "6. "+ "<a style='color: white;' href='https://katex.org/docs/supported.html' target='_blank' >Supported functions of mathematical formulas</a>";
  win_help.appendChild(item6);

  let tbl_math = document.createElement("table");
  tbl_math.setAttribute("style", "padding:0;margin:0;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;width:100%;");

  let tbl_head_math = tbl_math.insertRow();
  let cell0_math = tbl_head_math.insertCell(0);
  cell0_math.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;font-weight: bold;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
  cell0_math.innerHTML = "input field";
  let cell1_math = tbl_head_math.insertCell(1);
  cell1_math.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;font-weight: bold;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
  cell1_math.innerHTML = "on drawing board";

  for (let i = 0; i < 5; i++) {
   let tbl_row = tbl_math.insertRow();
   let cell0 = tbl_row.insertCell(0);
   cell0.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
   let cell1 = tbl_row.insertCell(1);
   cell1.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
   switch(i) {
    case 0:
     cell0.innerHTML = "\\left(x^2\\right)";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\left(x^2\\right)");
     break;
    case 1:
     cell0.innerHTML = "\\sqrt(b^y)";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\sqrt(b^y)");
     break;
    case 2:
     cell0.innerHTML = "c=\\pm\\sqrt{a^2 + b^2}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("c=\\pm\\sqrt{a^2 + b^2}");
     break;
    case 3:
     cell0.innerHTML = "f(x)=x^2 \\cdot \\ln (2x)";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("f(x)=x^2 \\cdot \\ln (2x)");
     break;
    case 4:
     cell0.innerHTML = "\\Set{ x | x<\\frac 1 2 }";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\Set{ x | x<\\frac 1 2 }");
     break;
   }
  }
  win_help.appendChild(tbl_math);

  item7.id = "item7";
  item7.setAttribute("style", "color: white;font-size:14px;display:block;margin-top: 10px;");
  item7.innerHTML = "7. "+ "<a style='color: white;' href='https://mhchem.github.io/MathJax-mhchem/' target='_blank' >Supported functions of chemical formulas</a>";
  win_help.appendChild(item7);

  let tbl_chem = document.createElement("table");
  tbl_chem.setAttribute("style", "padding:0;margin:0;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;width:100%;");

  let tbl_head_chem = tbl_chem.insertRow();
  let cell0_chem = tbl_head_chem.insertCell(0);
  cell0_chem.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;font-weight: bold;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
  cell0_chem.innerHTML = "input field";
  let cell1_chem = tbl_head_chem.insertCell(1);
  cell1_chem.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;font-weight: bold;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
  cell1_chem.innerHTML = "on drawing board";

  for (let i = 0; i < 5; i++) {
   let tbl_row = tbl_chem.insertRow();
   let cell0 = tbl_row.insertCell(0);
   cell0.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
   let cell1 = tbl_row.insertCell(1);
   cell1.setAttribute("style", "font-size: 14px;color: white;padding:0;width:50%;text-align: center;border: 1px solid white;border-collapse: collapse;");
   switch(i) {
    case 0:
     cell0.innerHTML = "\\ce{CO2 + C -> 2 CO}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\ce{CO2 + C -> 2 CO}");
     break;
    case 1:
     cell0.innerHTML = "\\ce{Sb2O3}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\ce{Sb2O3}");
     break;
    case 2:
     cell0.innerHTML = "\\ce{1/2 H2O}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\ce{1/2 H2O}");
     break;
    case 3:
     cell0.innerHTML = "\\ce{H^3HO}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\ce{H^3HO}");
     break;
    case 4:
     cell0.innerHTML = "\\ce{CH4 + 2 \\left(\\ce{O2 + 79/21 N2}\\right)}";
     cell1.innerHTML = katex.renderToString("\\ce{CH4 + 2\\left(\\ce{O2 + 79/21 N2}\\right)}");
     break;
   }
  }
  win_help.appendChild(tbl_chem);

  win_board.appendChild(win_help);

 } else {
  cmd_help.setAttribute("status", "off");
  cmd_help.style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
  // remove window of help.
  let win_help = document.getElementById("win_help");
  win_help.remove();
 }
}

/**
 * @description File load for board drawing.
 * @param {object} e Event.
 */
function webrtc2_file_load(e) {
 webrtc2_boardCtx.beginPath();
 webrtc2_boardCtx.closePath();

 webrtc2_boardCtx.clearRect(0,0,webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);

 if(e.target.files) {
  let img = new Image;
  img.onload = function() {
   webrtc2_boardCtx.drawImage(this,
    0, 0, this.width, this.height,
    0, 0, webrtc2_boardCanvas.width, webrtc2_boardCanvas.height);

   // Send imageData to remote canvas.
   if (webrtc2_ctxChannel && "open" == webrtc2_ctxChannel.readyState) {
    let dataSend = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");

    if (256000 > dataSend.length) {
     webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "imageData", "value" : dataSend}));
    } else {
     webrtc2_bigData_send(dataSend);
    }
   }
  }
  img.src = URL.createObjectURL(e.target.files[0]);
 }
}

/**
 * @description File save for board drawing.
 */
function webrtc2_file_save() {
 let link = document.createElement("a");

 link.download = "webrtc2_board.png";
 link.href = webrtc2_boardCanvas.toDataURL("image/png");
 link.click();
}

/**
 * @description Set font size for board drawing.
 */
function webrtc2_font_size() {
 let font_size  = document.getElementById("fld_font_size");
 let text_bold  = document.getElementById("cmd_text_bold");
 let text_italic = document.getElementById("cmd_text_italic");

 if (48 < font_size.value) {
  font_size.value = 48;
 }
 if (12 > font_size.value) {
  font_size.value = 12;
 }
 webrtc2_boardCtx.font = font_size.value + "px sans-serif";

 if ( "on" === text_bold.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "bold " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 if ( "on" === text_italic.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "italic " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 document.getElementById("fld_txt_attrs").innerHTML = "txt: " + webrtc2_boardCtx.font;
}
/**
 * @description Set line width for board drawing.
 */
function webrtc2_line_width() {
 let line_width = document.getElementById("fld_line_width");

 if (6 < line_width.value) {
  line_width.value = 5;
 }
 if (1 > line_width.value) {
  line_width.value = 1;
 }
 current_line_width = line_width.value;
 webrtc2_boardCtx.lineWidth = current_line_width;
 document.getElementById("fld_line_attrs").innerHTML = "line width: " + current_line_width;
}
/**
 * @description Set text bold for board drawing.
 */
function webrtc2_text_bold() {
 let font_size  = document.getElementById("fld_font_size");
 let text_bold  = document.getElementById("cmd_text_bold");
 let text_italic = document.getElementById("cmd_text_italic");

 if ("off" === text_bold.getAttribute("status")) {
  text_bold.setAttribute("status", "on");
  text_bold.style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 } else {
  text_bold.setAttribute("status", "off");
  text_bold.style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 }

 webrtc2_boardCtx.font = font_size.value + "px sans-serif";

 if ( "on" === text_bold.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "bold " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 if ( "on" === text_italic.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "italic " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 document.getElementById("fld_txt_attrs").innerHTML = "txt: " + webrtc2_boardCtx.font;
}

/**
 * @description Set text italic for board drawing.
 */
function webrtc2_text_italic() {
 let font_size  = document.getElementById("fld_font_size");
 let text_bold  = document.getElementById("cmd_text_bold");
 let text_italic = document.getElementById("cmd_text_italic");

 if ("off" === text_italic.getAttribute("status")) {
  text_italic.setAttribute("status", "on");
  text_italic.style.boxShadow =
  "inset -2px -2px 3px rgba(200, 200, 200, .6),inset 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 } else {
  text_italic.setAttribute("status", "off");
  text_italic.style.boxShadow =
  "inset 2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, .6),inset -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, .6)";
 }

 webrtc2_boardCtx.font = font_size.value + "px sans-serif";

 if ( "on" === text_bold.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "bold " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 if ( "on" === text_italic.getAttribute("status") ) {
  webrtc2_boardCtx.font = "italic " + webrtc2_boardCtx.font;
 }
 document.getElementById("fld_txt_attrs").innerHTML = "txt: " + webrtc2_boardCtx.font;
}

/**
 * @description Send big Data to webrtc2_guestId.
 * @param {blob} dataSend Big data.
 */
function webrtc2_bigData_send(dataSend) {
 let chunkSize = 65535; //64Kbt.
 let bigimageData = dataSend;

 for (let i = 0; i < bigimageData.length; i += chunkSize) {
  let partData = bigimageData.slice(i, i + chunkSize);
  webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "bigimageData", "value" : partData}));
 }
 webrtc2_ctxChannel.send(JSON.stringify({"name" : "bigimageData", "value" : "end_imageData"}));
}